Hva, hvordan, hvorfor?

Ansatte | Foto:

Hva

Vi vet at gode innovasjoner oppstår når forskjellige mennesker møtes. Derfor bringer vi i NTE mennesker sammen når vi jobber med innovasjon. Innovasjon i NTE er ikke bare å forbedre det vi allerede gjør, men også å utforske det nye som kan bli stort i morgen. I NTE kan vi mye, men langt fra alt. Derfor samarbeider vi med flere når vi innoverer. Med kunder, myndigheter, bedrifter og organisasjoner.

Innovasjon i NTE omfatter alt fra forskning og pilotprosjekter til ny forretning. Målet med innsatsen er å skape noe nytt som tas i bruk. Det kan for eksempel være en forbedret måte å jobbe på eller nye produkter og tjenester som kundene våre vil ha.

Hvorfor

Vi i NTE vil gi kundene et grønt forsprang. Da er innovasjon viktig. Kraftsystemet er i endring. Nye teknologier og digitale løsninger oppstår hver eneste dag. Og kundene endrer seg. Skal vi gripe mulighetene må vi være på hugget hele tiden. Verden endrer seg raskere enn hva kanskje noen kan forstå. Ingenting kommer noen gang til å gå så sakte som i dag.

Vi vil levere gode løsninger til kundene våre, vi vil være et spennende sted å jobbe og vi vil være med på å skape den grønne fremtiden. Da må vi fornye oss – hele tiden!

Hvordan

Fem prinsipper ligger til grunn for vårt innovasjonsarbeid. Vi tror at alt dette er viktig for at vi skal lykkes med å utvikle og fornye oss. Gjennomgående i alle prinsippene er troen på å åpne opp og samarbeide med kunder, partnere, fagpersoner og andre interessenter i all vår innovasjon.

  • NTEs innovasjonsteam skal stimulere til innovasjon i NTE og støtte innovasjonsarbeid i hele konsernet. Teamet består av innovative eksperter fra alle NTEs aktiviteter: kraftproduksjon, kraftoverføring, strømsalg og fiber, samt elektriske installasjoner. Vi tror det er mange innovasjonsmuligheter innenfor hver av disse aktivitetene, men også at mange nye muligheter vil oppstå på tvers. Med all sin kunnskap er teamet godt rustet til å ta tak i muligheter i hele verdikjeden. Medlemmene i innovasjonsteamet har også et spesielt ansvar for å støtte innovasjon og forretningsutvikling i sitt fagområde.
    Les mer om medlemmene i teamet her.

  • Teknologi er kjernen i alt vi gjør. Teknologier utvikler seg i en rasende fart, og vi må henge med. Vi ser at de mulighetene som digitale teknologier gir er spesielt viktig. Vi kaller oss gjerne et energiselskap, men et teknologiselskap er kanskje minst like beskrivende? Vi i NTE må klare å ta i bruk, sette sammen og presentere ny teknologi for kundene våre. Gjennom å være tidlig ute skal vi sørge for at teknologiene er med på å oppfylle løftet vårt om et grønt forsprang.

  • I en levende lab kan vi teste nye teknologier og løsninger i ekte omgivelser. Det er utrolig verdifullt. Siden 2012 har NTE eid Demo Steinkjer, en arena for å utvikle, teste og demonstrere nye teknologier. Demo Steinkjer har vært viktig i vårt utviklingsarbeid de siste årene. Sammen med kunder og forskningspartnere har vi kunnet teste ny teknologi før den presenteres på markedet. Demo Steinkjer har vært begrenset til noen utvalgte kunder. Når vi nå går fra Demo Steinkjer til Levende lab tar vi med oss alt vi har lært og åpner opp for flere. I vår Levende lab kan alle våre kunder være med å teste nye løsninger. Vi rekrutterer deltagere til hvert enkelt prosjekt, og hittil har vi prosjektdeltagere fra hele Trøndelag. Vår Levende lab er en åpen utviklingsarena, og vi inviterer partnere, studenter, næringsliv og akademia til å samarbeide om å utvikle, teste og demonstrere nye teknologiske løsninger.

  • Gjennom arbeid med vårt nettverk styrker vi vår innovasjonsevne. I Midt-Norge jobber mange selskaper med forskning, nye teknologier og energisystem. Sammen utgjør vi et verdifullt miljø for innovasjon og nyskaping. Vårt medlemskap i den etablerte næringsklyngen Smart Grid Services Cluster er bare ett eksempel. I SGSC samarbeider vi med 50 andre medlemmer i Midt-Norge om å utvikle og teste nye smarte løsninger innen energi. Se noen av dem vi samarbeider med her.

  • Mulighetene er mange. Det er også idéene. Heldigvis! Men ikke alle idéer har livets rett. For å velge ut de beste og kvitte oss med resten må vi teste mange. Det vil vi oppnå med effektive innovasjonsprosesser, såkalt akselerert forretningsutvikling. Det er tøff konkurranse og teknologiutviklingen skjer raskt. Vi må ta kjappe beslutninger og holde blikket vendt fremover skal vi klare å levere gode løsninger i tide. For å drive akselerert forretningsutvikling har vi utviklet en metodikk for arbeidet. Metodikken er et verktøy vi bruker i våre interne prosesser, men vi tilbyr også rådgiving og prosjektstøtte til eksterne prosjekter som gjennomføres i NTE Levende Lab.

De fem prinsippene sier ikke noe om akkurat hvordan vi bringer innovasjoner til markedet. Det kan skje på forskjellige måter. Kanskje hører innovasjonen hjemme i et av forretningsområdene i NTE. Kanskje er det riktig å etablere et nytt selskap. Det kan vi gjøre alene eller sammen med andre.

Sist oppdatert:

Hvem er vi? Hils på vårt innovasjonsteam