Partnere

Våre partnere er viktige noder i vårt nettverk. Sammen med dem styrker vi vår innovasjonsevne.

Enova
EVRY
Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag
NTNU
Proneo
SINTEF
Smart Grid Services Cluster
The Norwegian Smartgrid Centre
Trønderenergi
Ungt Entreprenørskap
Verdal industripark

Sist oppdatert:

Hvem er vi? Hils på vårt innovasjonsteam