Slik jobber vi → Levende Lab

Slik jobber vi | Foto:

NTE Innovasjon jobber etter prinsippet å være et åpent og levende laboratorium. Vi gir kunder tilgang til levende infrastruktur i et reelt miljø - bestående av husholdninger og strømnett. Vi kaller det Levende Lab.

Levende Lab gir kunder tilgang til en spennende infrastruktur bestående av nesten 1000 husstander, driftssentral, nettstasjoner, produksjonsanlegg med mer.

Vi gir bedrifter og kunder adgang til å teste ut ny teknologi og nye løsninger i full skala. Når vi jobber med å utvikle et produkt eller en tjeneste som skal ut på markedet, er det lite som kan slå denne typen feedback, og den kan være uvurderlige i neste fase når det skal videreutvikles og senere lanseres. All data blir logget, slik at dere kan gå tilbake og se på og lære av testene som er gjort.

Sist oppdatert:

Hvem er vi? Hils på vårt innovasjonsteam