Mitt Energihjem

Få helhetlige energitjenester gjennom tjenesten Mitt Energihjem.

Prosjektperiode:  - 

I samarbeid med Enova og NVE jobber vi med å utvikle en digital kundeportal som inneholder smarte verktøy og tjenester for energioptimalisering og –effektivisering av boligen din. Dette er et ledd i målet om å bli en leverandør av energitjenester.

I samarbeid med NVE lyste Enova ut en konkurranse for markedsaktører i kraftbransjen. Målet i Enova-prosjektet er å kartlegge hvilken virkning ulike formidlingsløsninger for smarte målere vil ha på husholdninger strømforbruk.  Internasjonale studier viser av forbrukere kan redusere energiforbruket med så mye som 20 prosent når vi får se hvor mye strøm vi bruker til enhver tid.

I prosjektet utvikler vi en digital kundeportal i form av en app, som samler en rekke smarte verktøy og tjenester forbrukeren kan ha nytte av i hjemmet sitt. I tillegg til å visualisere strømforbruket i sanntid vil alle NTEs produkter og tjenester bygges inn i kundeportalen – slik som smarthussystem, solenergiløsning og eksisterende løsninger. Kundeportalen vil ha rådgivende elementer, kundeservice og vil tilgjengeliggjøre kundedata for alle produkter og tjenester kunden kjøper fra oss.

Prosjektet vil rekruttere 1200 pilotkunder. Disse får tilgang til kundeportalen, og forplikter seg til å være aktive deltakere i forskningsprosjektet. Dersom løsningen viser seg å være en suksess vil den tilbys til hele vårt marked.

Partnere

EVRY er hovedpartner i prosjektet og det benyttes eksisterende teknologi for å oppnå ønskede resultater. Underleverandører er Energiportalen (Entelligens) og Cuculus. I tillegg har vi med oss Steinkjer kommune, Sintef, Norwegian Smartgrid Centre og Eggs Design.

Kontakt oss
Sist oppdatert:

Hvem er vi? Hils på vårt innovasjonsteam