Smarthusprosjektet

Optimaliser boligen din med smarthusteknologi.

Prosjektperiode:  - 

Vi har i mange år jobbet med hvordan vi kan gjøre livet til våre kunder enklere, tryggere og mer effektivt. Nå tar vi dette et steg videre, og er i gang med et spennende pilotprosjekt med uttesting av smarthusløsninger.

Det ligger mye i begrepet smarthus, men typiske driver for teknologien vil være internett og ulik strømstyring. Vi ønsker å teste hvordan vi med å gi våre kunder en enklere, tryggere og mer energieffektiv hverdag kan åpne nye forretningsområder for NTE. Dette vil vi gjøre sammen med kundene våre, og nå har vi omtrent 30 pilotkunder med for å teste ut to potensielle smarthusløsninger sammen med oss.

Ved å utstyre huset med eksempelvis sensorer, smarte kontakter, lysbrytere og dørlåser som kan styres med telefonen din, blir hverdagen tryggere og enklere. Uansett hvor du befinner deg vil du alltid ha boligen din for hånden med alle de fordeler det gir. Du trenger ikke lenger lure på om du slo av kaffetrakteren, eller om du husket å låse døra når du dro på butikken. Telefonen gir deg beskjed når junior kommer hjem fra skolen, eller om en av sensorene oppdager fukt på vaskerommet. Kameraet i stuen tar opptak dersom alarmen går, og termostaten senker automatisk strømforbruket når du er på jobb. På denne måten får du økt komfort og en mer energieffektiv bolig.

Vi tror at smarte hus er en del av fremtiden. Sammen med pilotkundene våre tester vi nå to attraktive smarthusløsninger, og dersom alt går etter planen vil vi kunne tilby den beste løsningen til alle våre kunder tidlig i 2017.

Partnere

Smarthusløsningene vi tester i pilotprosjektet leveres av Future Home og Viva Labs.

Kontakt oss
Sist oppdatert:

Hvem er vi? Hils på vårt innovasjonsteam