Solcelleprosjektet

Bli selvforsynt med strøm gjennom solcelleanlegg.

Prosjektperiode:  - 
Solceller | Foto:

Som de fleste av kundene våre, er vi opptatt av klimautfordringene verden står overfor. Derfor tar vi del i utviklingen av solenergi. Ambisjonen vår er å gjøre solenergi enkelt og tilgjengelig for kundene våre.

- Vi tror at kundene våre er opptatt av at vi kan tilby enda mer fornybar strøm, sier Svein Olav Munkeby, administrerende direktør i NTE Marked. – Vi er allerede den største produsenten av fornybar energi nord for Dovre, og det er viktig for oss å gjøre det mulig for kundene våre å kunne ta del i energiløsninger som gir oss enda mer fornybar strøm.

Solteknologien blir stadig bedre, billigere og mer tilgjengelig. Vi tror solenergi vil vokse betydelig i årene framover, og mange har allerede vært inne på tanken om å produsere sin egen energi.

Fra høsten 2016 er vi i gang med et pilotprosjekt, hvor 20 boliger spredt over hele Trøndelag er med på å teste solcelleteknologi sammen med oss. Pilotkundene får muligheten til å ta ansvar for sin egen energiproduksjon, mens vi får testet hvilke muligheter som ligger i solenergi.

Partnere

Solcelleløsningen vi tester i pilotprosjektet leveres av Wen Energy AS. Grande Entreprenør AS vil gjennomføre monteringen.

Meld interesse
Sist oppdatert:
Nyheter knyttet til prosjektet:

Hvem er vi? Hils på vårt innovasjonsteam